12 July 2007

Ouma se begrafnis

Ouma, Christien Laurie, 24 Julie 1921-5 Julie 2007 (86 Jaar)

Ek het nie so vreeslik baie foto's oor wat gebeur het nie. Maar die meeste van haar kinders, kleinkinders, agterkleinkinders en skoonfamilies was daar.

Aan die einde van die gedenkdiens het die kinders en kleinkinders Forever Young van Bob Dylan gesing ter ere van Ouma en Oupa. Dit was hulle song. Ek post die woorde.


Forever Young - Bob Dylan

May God bless and keep you always,
May your wishes all come true,
May you always do for others
And let others do for you.
May you build a ladder to the stars
And climb on every rung,
May you stay forever young,
Forever young, forever young,
May you stay forever young.

May you grow up to be righteous,
May you grow up to be true,
May you always know the truth
And see the lights surrounding you.
May you always be courageous,
Stand upright and be strong,
May you stay forever young,
Forever young, forever young,
May you stay forever young.

May your hands always be busy,
May your feet always be swift,
May you have a strong foundation
When the winds of changes shift.
May your heart always be joyful,
May your song always be sung,
May you stay forever young,
Forever young, forever young,
May you stay forever young.

Ouma het ook 'n paar versies geskryf in haar laaste tyd, maar ek het nie die woorde daarvan nie. Kan iemand dit dalk post.